Współpraca

Mini serial "Zrównoważona gospodarka surowcami biogenicznymi i wodą w nowoczesnym rolnictwie" przygotowany został z myślą o zwiększeniu efektywności wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju oraz Strategii Zielonego Ładu.
Bio surowce w zrównoważonym żywieniu roślin


W ramach pierwszego odcinka zaprezentowane zostaną innowacyjne rozwiązania w zakresie dotyczącym zrównoważonych strategii nawożenia. Uwzględnią one kontekst środowiskowy, społeczny oraz ekonomiczny prezentowanych technologii oraz wykażą ich zgodność ze strategią Zielonego Ładu.

Prezentowane rozwiązania skupią się na przedstawieniu koncepcji recyklingu surowców podstawowych. Co w szczególności odnosi się do wykorzystania nowych alternatywnych źródeł związków biogenicznych takich jak azot, fosfor czy potas. Doskonałym strumieniem, bogatym w wskazane pierwiastki jest gałąź związana z sektorem bio odpadów. Odzysk surowców z biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych, ścieków, osadów ściekowych czy pofermentu jest obecnie przedmiotem licznych badań i praktycznych wdrożeń. Dlatego też warto o nim mówić aby nie pozostawać w tyle za galopującą konkurencją na rynku międzynarodowym.

W materiale omówione zostaną następujące tematy:

  • Sytuacja współczesnego rolnictwa w Polsce i Europie
  • Strategia nawożenia oraz jak sprawić by była bardziej BIO
  • Kompostowanie i wermikompostowanie
  • Odzysk fosforu ze strumienia ścieków
  • Immobilizacja w kontekście innowacyjnych nawozówEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
 
Materiał opracowany przez GreenBack sp. z o.o.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy do dyspozycji