Współpraca

Fitoremediacja jako innowacyjna metoda oczyszczania i ochrony gleb jest gałęzią rozwojową i wymaga ciągłego doskonalenia metod i pogłębiania wiedzy. Staramy się stosować najlepszą dostępną technologię i wdrażać najnowsze wyniki badań naukowych. Pozostajemy w stałym kontakcie z kilkoma krajowymi jednostkami naukowo-badawczymi w celu wzajemnego pogłębiania wiedzy i dzielenia się doświadczeniami z zakresu ochrony środowiska.

Zapraszamy osoby i instytucje związane z nowoczesnymi metodami rekultywacji i remediacji do wymiany doświadczeń i opinii, promowania specjalistycznych publikacji i wspólnego rozwijania technologii.

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy na: biuro@greenback.net.pl

Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy do dyspozycji