GreenBack©

Skuteczne rozwiązania problemów zanieczyszczenia gleb

Misja firmy
“Mówi się, że wszystko dzieje się w swoim czasie. Dzisiejszy świat musi wkroczyć w nową erę przekształcania i zarządzania. Niech będzie to era, w której zrealizujemy zaległe inwestycje niezbędne dla przetrwania i bezpieczeństwa przyszłych pokoleń.”

Fragment przemówienia Sekretarza Generalnego Kofi Annana na Światowym Szczycie Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu 2 września 2002

Pod koniec ubiegłego wieku społeczność międzynarodowa coraz głośniej zaczęła mówić o zwiększaniu produkcji, rozwoju miast i tworzeniu nowych miejsc pracy w powiązaniu z koniecznością ochrony środowiska. Nowe spojrzenie na kwestie produkcji energii i żywności, zarządzanie zasobami wody i gleby oraz kompensowania korzystania z zasobów środowiskowych działaniami proekologicznymi określono mianem „zrównoważonego rozwoju”. Od tego czasu na poziomie globalnym w kwestiach ekonomicznych, ekologicznych i społecznych dokonano wielu zmian a postęp ten był efektem działań rządów poszczególnych państw oraz instytucji ponadnarodowych.

Jednak szeroko pojęta ochrona środowiska w dalszym ciągu wymaga nieustannych działań zarówno w zakresie zapobiegania degradacji jak i przywracania jakości środowiska przekształconego przez człowieka. Działania te powinny być podejmowane nie tylko w skali globalnej ale również w skali krajowej, regionalnej czy lokalnej.

Firma GreenBack® zajmuje się badaniem jakości gleby i wód gruntowych, oceną rodzaju i poziomu zanieczyszczeń, projektowaniem i wdrażaniem systemów poprawy jakości oraz monitoringiem. Proponowane przez nas innowacyjne metody są naturalne, skuteczne, a jednocześnie mało inwazyjne - umożliwiają ciągłe korzystanie z wszelkiego typu obiektów znajdujących się na terenie podlegającym remediacji.

Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy do dyspozycji