Korzyści

Niewątpliwymi zaletami oczyszczania gleb metodą fitoremediacji GreenBack® są:

  • stosunkowo niski koszt poprawy jakości gleby (metoda in situ),
  • szybkie podniesienie walorów estetycznych i atrakcyjności terenu (zazielenienie)postępujące w czasie, 
  • korzystne zmiany w profilu glebowym (tworzenie warstwy próchnicznej, redukcja zanieczyszczeń), 
  • brak uciążliwości typu hałas, odory, pylenie itp.,
  • ciągłość działania metody (w razie ponownego skażenia proces oczyszczania rozpoczyna się natychmiast),
  • brak konieczności wyłączenia oczyszczanego terenu z użytkowania (istotne w przypadku działających obiektów przemysłowych, stacji benzynowych, obiektów handlowych itp),
  • brak szkodliwych produktów ubocznych procesu oczyszczania,
  • techniczne wzmocnienie gruntu w ryzosferze (zadarnienie).

Dodatkową korzyścią dla Klienta jest wzrastający prestiż jego firmy jako podmiotu rozwijającego świadomość ekologiczną oraz dbającego o jakość środowiska.

Czytelne przedstawienie wyników badań oraz regularne raportowanie danych z monitoringu powoduje, że Klient ma pełną świadomość stanu gleby na swoim terenie i nie musi się obawiać wizyty Inspektora Ochrony Środowiska.

Wprowadzenie systemu ochrony i monitoringu gleb GreenBack® pozwala ubiegać się o refundację kosztów z funduszy ochrony środowiska lub dotacje środowiskowe z funduszy unijnych.

Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy do dyspozycji