Produkty do remediacji gleby

Biopreparat FL (preparat płynny, koncentrat)

Biologicznie aktywny preparat składający się z selekcjonowanych konsorcjów drobnoustrojów z rodzaju Pseudomonas. Zwiększa efektywność rozkładu związków ropopochodnych w tym pochodnych benzyn, olejów mineralnych oraz związków wielopierścieniowych. Produkt dostępny na zamówienie w postaci płynnego koncentratu.

Biopreparat FLW (preparat stały w postaci granulatu)

Biologicznie aktywny preparat składający się z selekcjonowanych konsorcjów drobnoustrojów z rodzaju Pseudomonas. Zwiększa efektywność rozkładu związków ropopochodnych w tym pochodnych benzyn, olejów mineralnych oraz związków wielopierścieniowych. Produkt dostępny na zamówienie w postaci granulatu. Dzięki zastosowaniu mineralnego nośnika drobnoustrojów preparat charakteryzuje się większą trwałością i może być stosowany do powierzchniowego usuwania zanieczyszczeń np. podczas wycieków paliwa lub substancji ropopochodnych do gleby.

Carbo RM (preparat płynny)

Preparat stymulujący wzrost i rozwój endogennej mikroflory w niekorzystnych warunkach środowiskowych. Dzięki swemu składowi dostarcza on niezbędnych substancji odżywczych do środowiska oraz zapewnia czasową izolację szkodliwych związków od aktywnych czynników biologicznych. W efekcie zjawisko to prowadzi do znaczącego zwiększenia liczebności korzystnych drobnoustrojów w środowisku i zwiększa współczynnik rozkładu zanieczyszczeń. Produkt w postaci płynnej zawiesiny (koncentrat).

OrbiHum RE

biostabilizowany w substancjach żelujących preparat bakteryjny, cechujący się wysoką bioróżnorodnością gatunkową i niepowtarzalną, innowacyjną formą. Przeznaczony do biodegradacji zanieczyszczeń węglowodorowych i innych substancji organicznych w warunkach glebowych, oraz do realizacji specjalistycznych zabiegów remediacyjnych w warunkach in situ i ex situ.

Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy do dyspozycji