Oferta

Nowoczesne nawozy ekologiczne

W zakresie produktów dla rolnictwa bazujemy na ekstraktach z torfu (kwasy huminowe), hormonach roślinnych, biowęglu, aktywnych mikroorganizmach oraz wzajemnym powiązaniu tych składników w celu osiągnięcia maksymalnego efektu ich wspólnego działania.

Usługi bioremediacji gruntów

Nasza oferta bioremediacyjna skierowana jest do wszystkich, którzy stykają się z problemem zanieczyszczenia gleb lub z możliwością wystąpienia takiego zanieczyszczenia. Szczególnie narażonymi obszarami są tereny poprzemysłowe, powojskowe, bazy paliw, bazy transportowe, punkty naprawy pojazdów, stacje paliw, tereny wzdłuż ciągów komunikacyjnych, sąsiedztwo instalacji naftowych itp.

W zakresie produktów do bioremediacji gruntów bazujemy na aktywnych mikroorganizmach glebowych oraz specjalnie opracowanych roztworach naturalnych biosurfaktantów. Ich skuteczność została wielokrotnie potwierdzona w trakcie prowadzonych przez naszą firmę prac remediacyjnych.

Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy do dyspozycji